Opisy przypadków

1

Po znieczuleniu miejscowym nawiercono łoże dla implantu, stosując wiertła Champions o trzech krawędziach przy niskich obrotach i wiercąc na głębokość odpowiadającą długości implantów. Po nawierceniu nie uzyskujemy krwawiącej, otwartej rany. Następnie wprowadza się implanty Champions stosując określoną siłę. Dzięki tej oszczędnej metodzie zabiegu nie dochodzi do kilkudniowego obrzęku i bólu.

5810

5804

Na główce implantu cementuje się następnie „Prep Cap” z pełnej ceramiki (tlenek cyrkonu: 1) albo z tytanu (2) w celu zniwelowania rozbieżności filarów.

5808

Czapeczki Prep Cap poddaje się preparacji podobnie jak naturalne zęby, tworząc zaokrąglone kształty.

Dzięki nadzwyczajnej stabilizacji implantów Champions zwykle (z wyjątkiem uzupełnień pojedynczych zębów w przednim odcinku szczęki) możliwe jest ostateczne i trwałe zacementowanie wysokiej jakości uzupełnień protetycznych w ciągu pierwszych 14 dni po implantacji techniką MIMI®.

5806  5812

2

5815               5817

5819               5821

Całkowita odbudowa zębów żuchwy z użyciem 10 implantów Champions i jednoczęściowego, licowanego mostu z tlenku cyrkonu.Po tygodniu od zabiegu chirurgicznego przeprowadza się przymiarkę podbudowy i po raz drugi rejestruje zwarcie. Po kolejnych czterech dniach ostatecznie cementuje się licowaną nadbudowę z użyciem materiału Fuji IX.Także tutaj ma zastosowanie minimalnie inwazyjna metoda implantacji („MIMI”) – rozbieżności filarów znoszę poprzez odpowiednią preparację na etapie przymiarki podbudowy.Należy unikać wyraźnej rzeźby wypukłości i bruzd podczas warstwowej aplikacji porcelany na wolnej od naprężeń podbudowie.

5823               5825

3

5828   5830

Uzupełnienie brakujących zębów trzonowych z użyciem dwóch implantów Champions o średnicy 3,0 mm i długości 12 mm i 16 mm oraz przygotowanych natychmiastowo koron z systemu Cerec, wykonanych w ciągu dwóch godzin. Korona powinna być zabezpieczona przed rotacją, równie estetyczna jak naturalny ząb i możliwa do natychmiastowego obciążenia, nawet w centrum strefy obciążenia.

5832      5834

4

 

5837      5839
5841      5843   

Przypadek 4. prezentuje zakończoną implantację w okolicy 15 i wykonane natychmiastowo, zblokowane korony na zębach 16 i 15. Także efekty estetyczne są – bez większego wysiłku – trwałe i więcej niż zadowalające.

5

6224       6226      6228

     6232     6234

U 62-letniego pacjenta przeprowadzono leczenie minimalnie inwazyjne z użyciem implantu Champions® i pełnoceramicznej czapeczki 'Prep Cap' (którą można w prosty sposób zacementować na implancie z tytanu klasy IV).Ostateczną koronę pełnoceramiczną osadzono na stałe po zaledwie 8 tygodniach od implantacji! W trakcie tych pierwszych 8 tygodni pacjent miał zacementowane uzupełnienie tymczasowe, które musiał jednak oszczędzać podczas odgryzania.

Proste sekwencje czasowe i technika MIMI® wymagają jednak dobrego wykształcenia i z punktu widzenia chirurgicznego nie są prostsze niż postępowanie konwencjonalne (z preparacją płata), ponieważ w przypadku „zabiegu chirurgicznego prowadzonego przez dziurkę od klucza” nie ma bezpośredniej wzrokowej kontroli kości.

Istnieją jednak inne, niezawodne metody na to, aby np. uniknąć perforacji kości, co pozwala wyeliminować powikłania...Pacjent, który wcześniej miał wiele obaw, jest teraz bardzo zadowolony z tego delikatnego leczenia i z efektu!

PRESENT
TOP