Impressum

Za zawartość niniejszej witryny internetowej odpowiada

Champions-Implants GmbH / Prezes firmy: : Dr. Armin Nedjat
Im Baumfeld 30 / Champions Platz 1 - 55237 Flonheim
Tel. 06734 914 080
contact@mimi-info.de

Rejestr handlowy B sądu rejonowego Mainz HRB 40730 - Ust. - ID-Nr. DE 253124478

Projekt witryny internetowej:

Champions Media Team

W przypadku problemów związanych z wyświetlaniem strony, pytań lub sugestii dotyczących witryny internetowej prosimy o kontakt pod podanym wyżej adresem e-mail. Wszelkie powielanie i późniejsze wykorzystywanie niniejszej witryny internetowej w całości i/lub chronionych prawami autorskimi części tej witryny, w szczególności materiałów głosowych i obrazowych, zdjęć, tekstów, grafik, szaty graficznej, jest – o ile nie zostanie wyraźnie zaznaczone inaczej – niedozwolone.

W odniesieniu do odpowiedzialności podmiotu prosimy o zwrócenie uwagi na zrzeczenie się odpowiedzialności.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako element oferty internetowej. Jeżeli poszczególne określenia użyte w poniższych tekstach dotyczących stanu prawnego byłyby niezrozumiałe, stałyby się niezrozumiałe, albo nie byłyby w pełni zrozumiałe i/lub miałyby być z jakiegokolwiek powodu nieskuteczne, nie wpływa to na pozostałe części tych tekstów.

1. Treść oferty internetowej

Administrator nie udziela żadnej gwarancji aktualności, poprawności, zrozumiałości ani jakości zawartości treści, jakie oddano mu do dyspozycji. Wszelkie roszczenia w stosunku do administratora, wynikające z korzystania z witryny internetowej i/lub prezentowanych w niej treści, są zasadniczo wykluczone, chyba że zostanie wykazana wina administratora zamierzona lub wynikająca z rażącego zaniedbania. Wszelkie oferty mają charakter niewiążący. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania oraz czasowego lub ostatecznego modyfikowania publikacji części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadamiania.

2. Linki i treści obce

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych („linków”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności administratora, administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść, chyba że zostaną one wyraźnie wskazane przez samego administratora. Ewentualne zobowiązania administratora do usuwania linków do treści niezgodnych z prawem, których administrator jest świadomy, pozostają nienaruszone.To samo dotyczy wpisów osób trzecich w prowadzonych przez administratora księgach gości, na forach dyskusyjnych, czatach i listach dyskusyjnych. Te wpisy w szczególności nie muszą odzwierciedlać opinii administratora.

3. Ochrona danych osobowych

Jeżeli podczas korzystania z zasobów internetowych istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub służbowych (adres e-mail, imię i nazwisko, adres), użytkownik dobrowolnie podaje te dane. Jest zarówno możliwe, jak i przewidziane technicznie korzystanie ze wszystkich oferowanych usług również bez podawania tych danych, to znaczy po podaniu danych uniemożliwiających identyfikację albo pseudonimu. Gwarantujemy, że wprowadzone dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie przez administratora niniejszej witryny internetowej i nie są udostępniane osobom trzecim.

4. Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

5. Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

6. Widerspruch Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Quellenangabe: eRecht24

TOP